محصولات مورد نظر

(Reclaimer Hydraulic Cylinder (Double-Acting

سیلندرهای هیدرولیک

(Reclaimer Hydraulic Cylinder(2000mm

سیلندرهای هیدرولیک

(Reclaimer Hydraulic Cylinder(1800mm

سیلندرهای هیدرولیک

سیلندر هیدرولیک 300 تن flsmidth

سیلندرهای هیدرولیک

MFC 60 TON

سیلندرهای هیدرولیک

LHC 20 TON

سیلندرهای هیدرولیک

LHC 10 TON

سیلندرهای هیدرولیک

سیلندر کورس بلند(HSC)

سیلندرهای هیدرولیک

تعمیرات آچارهای 700 بار

سیلندرهای هیدرولیک

تولید سرجکی سایز بزرگ 60

سیلندرهای هیدرولیک

تولید هوک سایز 40

سیلندرهای هیدرولیک

سیلندر هیدورلیک 400.50

سیلندرهای هیدرولیک

BROKK 180 CYLINDER

سیلندرهای هیدرولیک

PARKER-MMD-ISO 6020.1

سیلندرهای هیدرولیک

PARKER-MMB-ISO 6020.1

سیلندرهای هیدرولیک

PARKER-MMA-ISO 6020.1

سیلندرهای هیدرولیک

PARKER-HMIX-ISO 6020.1

سیلندرهای هیدرولیک

PARKER-HMI & HMD- ISO 6020.1

سیلندرهای هیدرولیک

PARKER-2H-ISO 6020.1

سیلندرهای هیدرولیک

Atous ISO 6020 CN سیلندر هیدرولیک

سیلندرهای هیدرولیک

Atous ISO 6020 CKX سیلندر هیدرولیک

سیلندرهای هیدرولیک

Atous ISO 6020 CKV سیلندر هیدرولیک

سیلندرهای هیدرولیک

Atous ISO 6020 CKP سیلندر هیدرولیک

سیلندرهای هیدرولیک

Atous ISO 6020 CKM سیلندر هیدرولیک

سیلندرهای هیدرولیک

Atous ISO 6020 CKA سیلندر هیدرولیک

سیلندرهای هیدرولیک

تماس با ما

از طریق راههای ارتباطی زیر می‌توانید با بخش های مشاوره و فروش ما تماس حاصل فرمایید

آدرس

شیراز- بلوار امیرکبیر- خیابان شهید فرزدقی (ترمینال باربری)- جنب کوچه 10- مجتمع تجاری مهدی یار- واحد 16