محصولات مورد نظر

مهره کارچر

سرشیلنگی هیدرولیک

مهره تفنگی کارچر

سرشیلنگی هیدرولیک

دنباله جوشی لایفسیور

سرشیلنگی هیدرولیک

دو طرف دنباله (قطعه تعمیر)

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشيلنگی فلنج نیم خم

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشيلنگی فلنج کاتری نیم خم

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشيلنگی فلنج کاتری خم بلند

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشيلنگی فلنج کاتری خم

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشيلنگی فلنج کاتری

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشيلنگی فلنج سوپرکت

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشيلنگی فلنج خم بلند

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشيلنگی فلنج خم

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشيلنگی فلنج بیلی نیم خم

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشيلنگی فلنج بیلی خم بلند

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشيلنگی فلنج بیلی خم

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشيلنگی فلنج بیلی

سرشیلنگی هیدرولیک

بست کاتری دوتکه

سرشیلنگی هیدرولیک

بست بیلی دوتکه

سرشیلنگی هیدرولیک

پوسته R2A-2ST

سرشیلنگی هیدرولیک

پوسته شیلنگ تفلون

سرشیلنگی هیدرولیک

پرس پوسته بدون پوست گیری R7-R8

سرشیلنگی هیدرولیک

بدون پوست گیری R2T-2SN

سرشیلنگی هیدرولیک

بدون پوست گیری R1T-1SN

سرشیلنگی هیدرولیک

با پوست گیری DIN 20023 4SH, R12-32

سرشیلنگی هیدرولیک

با پوست گیری ۴SH – Interlock

سرشیلنگی هیدرولیک

بدون پوست گیری 1SN-2SN

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشیلنگی مادگی SAE نیم خم

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشیلنگی نری SAE ثابت

سرشیلنگی هیدرولیک

سرشیلنگی مادگی SAE ثابت

سرشیلنگی هیدرولیک

تماس با ما

از طریق راههای ارتباطی زیر می‌توانید با بخش های مشاوره و فروش ما تماس حاصل فرمایید

آدرس

شیراز- بلوار امیرکبیر- خیابان شهید فرزدقی (ترمینال باربری)- جنب کوچه 10- مجتمع تجاری مهدی یار- واحد 16