شیر برقی مایع سری DF(ZCS)

توضیحات کوتاه:شیر برقی مایع سری DF(ZCS)  طبقه بندی شیرهای برقی فشار قوی، به شرح زیر است: شیرهای برقی فشار قوی را می توان از نظر اصول ساختاری به سازه های عمل مستقیم و پای...

DF(ZCS) series liquid solenoid valve.pdf

PDF

//