شیر برقی برنجی نرمال کلوز XSW(2W)

توضیحات کوتاه:XSW(2W) Series Normally Closed Series (3) طبقه بندی شیرهای برقی فشار قوی، به شرح زیر است: شیرهای برقی فشار قوی را می توان از نظر اصول ساختاری به سازه های عمل مس...

PDF

//