دیافراگم بگ فیلتر برند پارکر PARKER

توضیحات کوتاه:دیافراگم لاستیکی شیربرقی، در اصول عملکردی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: دیافراگم و مغناطیس. این دو عنصر به همراها تعیین کننده ویژگی‌های شیربرقی هستند....

PDF

//